• ქარ
  • Eng

ანგარიშები

ჩემი ადვოკატი 2021წლის 6 თვის ანგარიში

"ჩემი ადვოკატის" 6 თვის მუშაობის შეჯამება.

2020 წლის წლიური ანგარიში

ა(ა)იპ “ჩემი ადვოკატი”:

 

  • ეხმარება თბილისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას სამართლებრივი პრობლემების გადაჭრაში;
  • ხელს უწყობს ნიჭიერ დამწყებ იურისტებს დასაქმებაში და მოხალისეობის განვითარებას;
  • მოსახლეობას აწვდის ინფორმაციას პრობლემურ და მიმდინარე სამართლებრივ საკითხებზე.

2020 წლის განმავლობაში საანგარიშო პერიოდის - 21.12.2019-25.12.2020 მანძილზე ორგანიზაციაში განახორციელდა 10,637 მომართვა.

2020წლის წლიური ანგარიში დეტალურად იხილით აქ.

 

10 წელი - ერთგული მრჩეველი და პარტნიორი

ჩვენი ისტორია- განათლებისა და დახმარების 10 წელი 

ორგანიზაციის ანგარიში 

„ჩემი ადვოკატი“-ს 9 თვის სამუშაოს შეჯამება

საანგარიშო პერიოდის 01.01.2019-30.09.2019 მანძილზე ორგანიზაციის სტატისტიკა

2019 წლის 6თვის სამუშოს შეჯამება

"ჩემი ადვოკატი"-ს 2019 წლის პირველი ნახევრის (01.01.2019-31.06.2019) ანგარიში

2018 წლის საქმიანობის ანგარიში

ა(ა)იპ "ჩემი ადვოკატი"-ს 2018წლის  ბროშურა

9 თვის (01.01.2018 – 30.09.2018) ანგარიში

ქ.თბილისის მერიის ეგიდით დაარსებულმა პროექტმა იურიდიული კლინიკა - „ჩემი ადვოკატი“ განვლილი 9 თვის სამუშაო შეაჯამა. 

2018წლის პირველი და მეორე კვარტლის ანგარიში

იურიდიული კლინიკას „ჩემი ადვოკატი“ 2018 წლის იანვარი-ივნისის პერიოდში დახმარებისთვის სულ 8 763-ჯერ მომართეს. საერთო მომართვიანობის მაჩვენებლით 2018 წლის პირველი ნახევარი წინა წლის იგივე პერიოდის მომართვიანობას (8 508) 3%-ით აღემატება. აღნიშნული მატება გამოწვეულია კონსულტაციის გაწევის რაოდენობის 6%-იანი ზრდის ხარჯზე, კონსულტაციებში გაერთიანებულია ზეპირი და წერილობითი კონსულტაციები. 

2018 წლის I ნახევარში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით კლინიკას 21%-ით მეტმა პენსიონერმა (1 997) და 8.5%-ით მეტმა (1 464) სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფმა პირმა მომართა.

რაც შეეხება მომართვიანობის თემატიკას, 2018 წლის პირველ ნახევარში, ისევე როგორც 1 წლის წინ, ადმინისტრაციული სამართლის სფერო შეადგენს საერთო ოდენობის ნახევარზე მეტს - 54%-ს. საანგარიშო პერიოდებს შორის სამოქალაქოსამართლებრივ საკითხთა ოდენობაში განსხვავება უმნიშვნელოა, ადმინისტრაციული სამართლის საკითხებზე მომართვებმა კი 7%-ით (296) მოიმატა.

2018 წლის პირველ ნახევარში „ჩემი ადვოკატის“ სატელეფონო ცხელ ხაზზე 2 961 კონსულტაცია გაიცა, რაც წინა წლის პირველი ნახევრის მაჩვენებელს (2 785) 6%-ით აღემატება.

2017-ის წლიური ანგარიში

2017 წლის შემაჯამებელი სტატისტიკა

2017 წლის III კვარტლის ანგარიში

ანგარიში იხილეთ აქ.

3 თვის (იანვარი- მარტი) შემაჯამებელი ანგარიში

საკვლევი პერიოდის 1 იანვრიდან - 31 მარტის ანგარიში. 

თანდართული ფაილი იხილეთ აქ.

2016 წლის იანვარი - სექტემბრის თვის სტატისტიკური ანგარიში

9 თვის სტატისტიკური მონაცემები

2012წლის ანგარიში

არასამეწარმეო, (არაკომერციული) იურიდიული პირის ყოფილი თბილისელების ადვოკატის 2012წლის შემაჯამებელი ანგარიში

2010-2011წლის ანგარიში

2010-2011 წლის შემაჯამებელი ანგარიში ანგარიში

გაწეული საქმიანობის ანგარიში 01.10.2010-01.10.2011

2009-2010წლის ანგარიში

 2009-2010წლის შემაჯამებელი ანგარიში.

ანგარიში

2009-2010წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში