• ქარ
  • Eng
  • Рус

ანგარიშები

2016 წლის იანვარი - სექტემბრის თვის სტატისტიკური ანგარიში

9 თვის სტატისტიკური მონაცემები

"იურიდიული კლინიკა - ჩემი ადვოკატი"-ს ფუნქციონირების რეგლამენტი

2012წლის ანგარიში

არასამეწარმეო, (არაკომერციული) იურიდიული პირის ყოფილი თბილისელების ადვოკატის 2012წლის შემაჯამებელი ანგარიში

2010-2011წლის ანგარიში

2010-2011 წლის შემაჯამებელი ანგარიში ანგარიში

გაწეული საქმიანობის ანგარიში 01.10.2010-01.10.2011

2009-2010წლის ანგარიში

 2009-2010წლის შემაჯამებელი ანგარიში.

ანგარიში

2009-2010წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში