• ქარ
  • Eng
  • Рус

ანგარიშები

2017-ის წლიური ანგარიში

2017 წლის შემაჯამებელი სტატისტიკა

ა(ა)იპ "სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოების ჩართულობის ცენტრი"-ს წესდება

წესდება

2017 წლის III კვარტლის ანგარიში

ანგარიში იხილეთ აქ.

3 თვის (იანვარი- მარტი) შემაჯამებელი ანგარიში

საკვლევი პერიოდის 1 იანვრიდან - 31 მარტის ანგარიში. 

თანდართული ფაილი იხილეთ აქ.

2016 წლის იანვარი - სექტემბრის თვის სტატისტიკური ანგარიში

9 თვის სტატისტიკური მონაცემები

"იურიდიული კლინიკა - ჩემი ადვოკატი"-ს ფუნქციონირების რეგლამენტი

2012წლის ანგარიში

არასამეწარმეო, (არაკომერციული) იურიდიული პირის ყოფილი თბილისელების ადვოკატის 2012წლის შემაჯამებელი ანგარიში

2010-2011წლის ანგარიში

2010-2011 წლის შემაჯამებელი ანგარიში ანგარიში

გაწეული საქმიანობის ანგარიში 01.10.2010-01.10.2011

2009-2010წლის ანგარიში

 2009-2010წლის შემაჯამებელი ანგარიში.

ანგარიში

2009-2010წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში