• ქარ
  • Eng

პროექტი იურიდიული კლინიკა 2009 წლიდან ხორციელდება, რომელიც 2015წლის რეორგანიზაციის შედეგად იურიდიული კლინიკა - „ჩემი ადვოკატი“ გახდა. პროექტის მთავარ მიზანს საქართველოს მოსახლესობისათვის სამოქალაქო-ადმინისტრაციულ და სამეწარმეო  საკითხებში უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევა წარმოადგენს.  

 იურიდიული კლინიკის  ტრენერ-ადვოკატები უფლებამოსილნი არიან, განახორციელონ სასამართლო წარმომადგენლობა და დაიცვან მოქალაქის ინტერესები სასამართლო, სახელმწიფო და თვითმართველობით ორგანოებში. პროექტის ფარგლებში ორგანიზაციის ადვოკატები მოქალაქეებს იურიდიული დოკუმენტაციის, სარჩელის,  საჩივრის, განცხადებების შედგენაში უსასყიდლოდ ეხმარებიან.

პროექტის ამოცანებია: