• ქარ
  • Eng

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ააიპ. „ჩემი ადვოკატი“  ახორციელებს პროექტს "იურიდიული კლინიკა- ჩემი ადვოკატი“, რომლის  ფარგლებში  იურიდიული ფაკულტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები და ახალდამთავრებული იურისტები ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართალში გაივლიან პრაქტიკას  და  მიიღებენ შესაბამის პროფესიულ უნარ-ჩვევებს.  პრაქტიკაში ჩართული სტუდენტები, ორგანიზაციის ტრენერ-ადვოკატებთან ერთად მოქალაქეებს გაუწევენ სამართლებრივ დახმარებას და საჭიროების შემთხვევაში მოქალაქეს დაეხმარებიან სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენაში. 

პრაქტიკის გასავლელას აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

სტაჟირება/პრაქტიკა მოიცავს 4დან - 6თვეს. სტაჟირების დასრულების შემდეგ გაიცემ ცნობა, ხოლო წარმატებულ პრაქტიკანტებს გადაეცემათ სერტიფიკატი.

სტაჟირების მსურველ სტუდენტებს გავლილი უნდა ქონდეთ ადმინისტრაციული და სამოქალაქო პროცესები.