• ქარ
  • Eng
  • Рус

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ააიპ. „სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი“  ახორციელებს პროექტს იურიდიული კლინიკა  „ჩემი ადვოკატი“, რომლის  ფარგლებში  იურიდიული ფაკულტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები და ახალდამთავრებული იურისტები ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართალში გაივლიან პრაქტიკას  და  მიიღებენ შესაბამის პროფესიულ უნარ-ჩვევებს.  სტაჟირება/პრაქტიკაში ჩართული სტუდენტები, ორგანიზაციის ტრენერ-ადვოკატებთან ერთად მოქალაქეებს გაუწევენ სამართლებრივ დახმარებას და საჭიროების შემთხვევაში მოქალაქეს დაეხმარებიან სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენაში. 

სტაჟირება/პრაქტიკის გასავლელას აპლიკანტმა ადგილზე უნდა შეავსოს განაცხადის ფორმა და თან წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

სტაჟირება/პრაქტიკა მოიცავს 4 თვეს. სტაჟირების დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი.

სტაჟირების მსურველ სტუდენტებს გავლილი უნდა ქონდეთ ადმინისტრაციული და სამოქალაქო პროცესები.